Dzisiaj jest sobota, 12.06.2021 r., 162 dzień roku imieniny: Gwidona, Leonii, Niny
        
|Strona główna | katalogi on-line | dane adresowe | godziny otwarcia |
:: menu
  O bibliotece
  Zbiory
  Katalogi ON-LINE
  Realizowane programy
  Publikacje regionalne
  Dyskusyjny Klub Książki
  Tadeusz Siejak
  Klub "Zrób to sama"
  Biblioterapia
  Koło SBP w Ch-ży
  Biblioteki w powiecie
  Sponsorzy i partnerzy
  Dział Historii i Tradycji Miasta
  Ibuk Libra w chodzieskiej bibl.
odwiedzin: 16819
dzisiaj: 159
on-line: 3


:: Biuletyn Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Biuletyn ten jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, na którego stronach zostaje udostępniona informacja publiczna. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie informacje związane z naszą działalnością.


Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży jest samorządową instytucją kultury, została wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury w dziale I, oznaczenie instytucji kultury pod numerem 2 z dniem 5 stycznia 2001 roku.

NIP 764-23-08-967
REGON 570849337
Statut MBP w Chodzieży. [pobierz]


Nazwa i dane adresowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
64-800 Chodzież
ul. Kościuszki 32
tel.67 381-81-38
tel./fax.67 381-81-08
e-mail: dyrekcja(at)biblioteka-chodziez.pl
www.biblioteka-chodziez.pl


Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
 • komórka gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Dział Historii i Tradycji Miasta,
 • czytelnia dla dorosłych,
 • oddział dla dzieci ( wypożyczalnia i czytelnia),
 • wypożyczalnia multimedialna i czytelnia internetowa,
 • księgowość,
 • introligatornia.
Regulamin organizacyjny MBP w Chodzieży [pobierz]


Przedmiot działania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą instytucji jest miasto Chodzież, a terenem działalności - powiat chodzieski. Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań MBP należą:
 • gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 • organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.


Organy biblioteki

Dyrektor: Dorota Grewling
Główna księgowa: Iwona Fudała


Majątek

Wartość księgowa na dzień 31.12.2015r.
-środków trwałych 544 514,00 zł
-księgozbioru 872 714,75 zł
-eksponatów muzealnych 339 406,20 zł

W 2014r Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność:
dotację ogółem 847 800,00 zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 36 500,00 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi.


Kontakt
 • Wypożyczalnia dla dorosłych:
  poniedziałek - piątek 8-19 sobota 8-13
  tel 67/38-18-138 lub wew 10

 • Czytelnia dla dorosłych:
  poniedziałek - piątek 8-19 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-138 lub wew 11

 • Oddział dla dzieci:
  poniedziałek - piątek 8-18 sobota 8-13
  tel 67/38-18-108 lub wew 12

 • Dział multimedialny:
  poniedziałek - piątek 8-19 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108

 • Opracowanie zbiorów:
  poniedziałek - piątek 8-18 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108 lub wew 14

 • Księgowość:
  poniedziałek - piątek 8-15 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108 lub wew 15

 • Dział Historii i Tradycji Miasta:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9-16; środa 9-18; sobota 1 i 3 w miesiącu 9-13
  tel 792 400 720

 • Dyrektor:
  poniedziałek - piątek 8-15
  tel 67/38-18-108 lub wew 17
Copyright © 2008 MIejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży